Thông báo

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 09 và 10 năm 2023
Thứ 5, 07/10/2023 

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 09 và 10 năm 2023

Căn cứ vào Quyết định số 432/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử...

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 06 và 07 năm 2023
Thứ 5, 18/07/2023 

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 06 và 07 năm 2023

Căn cứ vào Quyết định số 432/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử...

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 03 và 04 năm 2023
Thứ 5, 17/04/2023 

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 03 và 04 năm 2023

Căn cứ vào Quyết định số 432/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI EMAIL HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 11 VÀ 12 NĂM 2022
Thứ 5, 13/01/2023 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI EMAIL HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 11 VÀ 12 NĂM 2022

Căn cứ vào Quyết định số 432/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI EMAIL HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 08 VÀ 09 NĂM 2022
Thứ 5, 18/10/2022 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI EMAIL HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 08 VÀ 09 NĂM 2022

Căn cứ vào Quyết định số 432/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI EMAIL CỦA HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN  ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 04 VÀ 07 năm 2022
Thứ 5, 31/08/2022 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI EMAIL CỦA HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 04 VÀ 07 năm 2022

Căn cứ vào Quyết định số 432/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử...

Thông báo về việc tiến hành thu hồi email đối với các bạn sinh viên học viên đã tốt nghiệp
Thứ 5, 02/04/2022 

Thông báo về việc tiến hành thu hồi email đối với các bạn sinh viên học viên đã tốt nghiệp

Căn cứ vào Quyết định số 432/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử...

Một số lỗi thường gặp trong quá trình thi trắc nghiệm trực tuyến
Thứ 5, 30/10/2021 

Một số lỗi thường gặp trong quá trình thi trắc nghiệm trực tuyến

Trung tâm QTHT xin giới thiệu đến các bạn sinh viên một số lỗi thường gặp trong quá trình thi trắc nghiệm trực tuyến

QUY ĐỊNH THI TRỰC TUYẾN DÀNH CHO SINH VIÊN THI TIẾNG ANH XẾP LỚP CỦA KHOA NGOẠI NGỮ
Thứ 5, 30/10/2021 

QUY ĐỊNH THI TRỰC TUYẾN DÀNH CHO SINH VIÊN THI TIẾNG ANH XẾP LỚP CỦA KHOA NGOẠI NGỮ

Quy định thi trực tuyến dành cho sinh viên thi tiếng anh xếp lớp của khoa Ngoại ngữ

Video hướng dẫn thí sinh làm bài thi xếp lớp đầu vào Tiếng Anh K17
Thứ 5, 30/10/2021 

Video hướng dẫn thí sinh làm bài thi xếp lớp đầu vào Tiếng Anh K17

Video hướng dẫn thí sinh làm bài thi xếp lớp đầu vào Tiếng Anh K17

Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 1 năm 2020
Thứ 5, 27/11/2020 

Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 1 năm 2020

Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại...

Thông báo V/v tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2020
Thứ 5, 13/07/2020 

Thông báo V/v tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2020

Thông báo V/v tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2020