Lịch sử hình thành

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 2004 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Công nghiệp 4. Trong quá trình xây dựng và phát triển, việc quản trị hệ thống mạng và server do Tổ Quản trị hệ thống trực thuộc phòng ban phụ trách.
Tháng 8 năm 2019, Trung tâm Quản trị Hệ thống, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Tổ quản trị hệ thống, theo quyết định số 1296/QĐ – ĐHCN ngày 29  tháng 07 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Nhằm đáp ứng các điều kiện tình hình phát triển công nghệ thông tin của Nhà trường cũng như sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trên toàn thế giới.

 

Ảnh tập thể Trung tâm QTHT trong dịp Tết năm 2022


Ảnh tập thể Trung tâm QTHT trong dịp Tết năm 2022

 

Ảnh chụp Trung tâm trong chuyến du lịch mùa hè năm 2022

 

Ảnh chụp Trung tâm trong dịp Tết năm 2023

 

Ảnh chụp Trung tâm trong chuyến du lịch mùa hè năm 2023

 

 

BẢNG THÀNH TÍCH MÀ TRUNG TÂM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

 

STT Thành tích Năm học
1 Tập thể lao động tiên tiến 2022-2023
2 Tập thể lao động xuất sắc 2022-2023
3 Tập thể lao động tiên tiến  2021-2022
4 Tập thể lao động xuất sắc  2021-2022
5 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dạy tốt, Học tốt" 2020-2021
6 Tập thể lao động tiên tiến 2020-2021
7 Tập thể lao động xuất sắc 2020-2021
8 Tập thể lao động tiên tiến 2019-2020
9 Tập thể lao động xuất sắc 2019-2020