Cổng Giảng viên
Thông tin về lịch dạy, lịch thi, thông tin cá nhân của Giảng...
Xem chi tiết

Cổng Sinh viên
Thông tin về lịch dạy, lịch thi, thông tin cá nhân của Sinh viên
Xem chi tiết

Tra cứu Điểm rèn luyện
Đăng ký tham gia hoạt động, xem thông tin điểm rèn luyện
Xem chi tiết

Đăng ký Email IUH
Danh cho Sinh viên đang học tập tại trường có nhu cầu sử dụng...
Xem chi tiết

Cổng LLKH của CBVC
Tra cứu, cập nhật lý lịch khoa học của Cán bộ Viên chức
Xem chi tiết

Liên hệ - Phản hồi
Các liên hệ phản hồi góp ý về dịch vụ CNTT trong toàn trường
Xem chi tiết

đơn vị liên kết

Thông tin nổi bật

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 07 năm 2024
Thứ 5, 10/07/2024 

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 07 năm 2024

Căn cứ vào Quyết định số 1440/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử...

Hướng dẫn cài phương thức xác thực authenticator cho tài khoản microsoft
Thứ 5, 03/07/2024 

Hướng dẫn cài phương thức xác thực authenticator cho tài khoản microsoft

Hiện nay một số tài khoản đã được Microsoft yêu cầu bổ sung tính năng xác thực bằng App. Sau đây Trung tâm Quản trị...

Thông báo về việc lưu trữ dữ liệu trên Hệ thống thư điện tử của Nhà trường đối với sinh viên và học việc thuộc trường
Thứ 5, 01/07/2024 

Thông báo về việc lưu trữ dữ liệu trên Hệ thống thư điện tử của Nhà trường đối với sinh viên và học việc thuộc trường

Thông báo về việc lưu trữ dữ liệu trên Hệ thống thư điện tử của Nhà trường đối với sinh viên và học việc...