Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Email IUH cho Sinh viên

Tài liệu hướng dẫn Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Email IUH cho Sinh viên.

Để có thể cập nhật nhanh chóng những thông tin mới nhất từ Trung tâm Quản trị Hệ thống, các bạn hãy theo dõi Fanpage của Trung tâm theo liên kết: https://facebook.com/csm.iuh.edu.vn

Download file