THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI EMAIL CỦA HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 04 VÀ 07 năm 2022

Căn cứ vào Quyết định số 432/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

 

Theo đó Trung tâm Quản trị hệ thống sẽ tiến hành thu hồi lại email của những sinh viên đã tốt nghiệp đợt tháng 07/2022 và của học viên đã tốt nghiệp đợt tháng 04/2022.

 

Thời gian tiến hành: ngày 11/09/2022.

 

Vì vậy Trung tâm Quản trị hệ thống xin gửi thông báo này đến với các bạn sinh viên, học viên đã tốt nghiệp được biết và có kế hoạch sao lưu dữ liệu email và dữ liệu cá nhân phù hợp. Sau thời gian trên Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu của các bạn sinh viên đã được thu hồi email theo quy định.

 

Trân trọng cám ơn!