Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Cổng thông tin sinh viên

Để cập nhật những thông tin mới nhất cũng như yêu cầu hỗ trợ về email IUH, học tập trực tuyến... Các bạn hãy theo dõi kênh thông tin của Trung tâm Quản trị Hệ thống tại trang Facebook: https://facebook.com/csm.iuh.edu.vn

Download file