Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bộ office 365 bằng tài khoản Email-IUH của sinh viên

Các bạn sinh viên thân mến, nhằm giúp các bạn tiếp cận tới các ưu đãi khi sử dụng email sinh viên phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, Trung tâm Quản trị Hệ thống gửi tới các bạn Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bộ office 365 bằng tài khoản Email-IUH của sinh viên

Để có thể cập nhật nhanh chóng những thông tin mới nhất từ Trung tâm Quản trị Hệ thống, các bạn hãy theo dõi Fanpage của Trung tâm theo liên kết: https://facebook.com/csm.iuh.edu.vn

Download file